Go to top
Het enneagram kent negen hoeken en negen persoonlijkheidstypen die volgens vaste patronen met elkaar verbonden zijn. Door inzicht te krijgen in de werking van het enneagram en de persoonlijkheidstypen wordt meer duidelijk over de onderlinge verhoudingen en relaties.