Go to top
Waardevolle boodschappen van ‘bovenaf’ die worden doorgegeven aan een levend persoon, dat is channeling. Deze overdracht is bijzonder en intensief. Channeling kan waardevolle inzichten brengen voor diegenen die de boodschap ontvangen.

Channeling Thomas evangelie

Het Thomas evangelie is een boeiende tekst met een interessante geschiedenis. Pursah, een van de gidsen van de spirituele auteur Gary Renard is een reïncarnatie van de apostel en geeft Gary in zijn tweede boek, Jouw onsterfelijke werkelijkheid, een licht geredigeerde selectie uit het evangelie.

De apostel Thomas heeft een unieke plaats in de geschiedenis, misschien vooral omdat hij vrij vroeg links van het toneel verdween, of, om precies te zijn via Syrië naar India reisde, en aldaar grondlegger werd van een “St. Thomas Christendom,” dat er weer heel wat anders uitzag dan wij in het Westen gewoon waren. Bij de Portugezen wekte dat veel verbazing toen ze het in 1498 ontdekten. Eerst vonden ze het prachtig, maar al gauw konden ze niet met de verschillen overweg, en drukten het dus maar de kop in.

Thomas evangelie

Het manuscript van het Thomas evangelie gaat waarschijnlijk terug op de periode dat Thomas in Syrië verbleef, kort na de kruisiging. Vooraanstaande geleerden menen dat de verzameling van gezegden van Jezus die in Egypte in 1945 bij Nag Hammadi ontdekt werd, waarschijnlijk wat groter was dan het oorspronkelijke Syrische origineel van de hand van Thomas.

Herontdekking Thomas evangelie

Nederland speelde een vooraanstaande rol in de herontdekking van het Thomas evangelie omdat Prof. Gilles Quispel in 1951 met steun van Koningin Juliana het manuscript wist aan te kopen voor de Jung Stichting. Daarmee begon dus het vertaalwerk in Nederland, en de eerste vertalingen verschenen aan het eind van de jaren vijftig bij Brill, Leiden. In het begin van de jaren zestig was er wel wat vroeg enthousiasme over het idee van de oorspronkelijk stem van Jezus te horen voordat hij in de decennia na de kruisiging geleidelijk aan als grondlegger van het Christendom werd bestempeld. Een Christendom dat hij verder nooit kende...

Thomas evangelie en Christendom

Het was dan ook niet vreemd dat het Christendom niet altijd goed met de Thomas gezegden overweg kon, want ze zijn niet verpakt in mooie verhalen en theologie. Het zijn slechts uitspraken, die gespeend zijn van alle theologische elementen die ze als “Christelijk” hadden doen klinken. In de verwarring die hierop volgde, kwamen er vele interpretaties van Thomas langs, alles van regelrechte ketterij, tot zenboeddhisme, en gnosticisme.

Thomas evangelie en Een cursus in wonderen

In het jaar 2003 in Amerika verschenen er drie boeken op dezelfde dag in mei, die alle drie op populaire wijze het Thomas evangelie bekendheid gaven. Er was de christelijke godsdienst historica Elaine Pagels met haar Beyond Belief, er was Dan Brown met zijn DaVinci Code, en ten laatste was daar Gary Renard, met De Verdwijning van het Universum, het relaas van zijn eigen ontdekking van Een cursus in wonderen (ECIW), waarin zijn leermeesters ook de connectie legden met het Thomas evangelie.

Licht geredigeerde selectie

Thomas evangelie Waar ECIW een moderne, psychologisch/spirituele vorm van de leer van Jezus behelst, doet de connectie met het Thomas Evangelie iets overkomen van de Jezus van vóór het Christendom. Gary’s verheven leermeesteres, Pursah, legt uit dat zij een reïncarnatie is van Thomas, en geeft Gary in zijn tweede boek, Jouw onsterfelijke werkelijkheid, een licht geredigeerde selectie uit Thomas door van 70 gezegden die volgens haar origineel en betrouwbaar waren. Dit in tegenstelling tot de tamelijk inconsistente collectie van 114 gezegden die wij kenden. Kort na het verschijnen van Gary’s derde boek, De Liefde is niemand vergeten, heeft Gary deze tekst van Pursah’s versie van het Thomas evangelie vrijgegeven onder een Creative Commons 4.0 attributie licentie. Deze tekst is bij deze ook in Nederland onder dezelfde licentie (CC by 4.0) beschikbaar.

Download nu het
Thomas evangelie doorgegeven door Pursah aan Gary Renard.

Auteur: Rogier Fentener van Vlissingen (vertaler van Gary Renard).

Foto: Thinkstock

Beoordeel dit artikel

(7 beoordelingen)
Beoordeling toevoegen
 

Deel dit bericht