Go to top
Waardevolle boodschappen van ‘bovenaf’ die worden doorgegeven aan een levend persoon, dat is channeling. Deze overdracht is bijzonder en intensief. Channeling kan waardevolle inzichten brengen voor diegenen die de boodschap ontvangen.

Pamela Kribbe

Jeshua wil mensen bereiken die bezig zijn met een innerlijke zoektocht

Pamela Kribbe - spiritueel therapeut en gepromoveerd filosoof - maakt in haar channelings o.a. contact met de energie van Jeshua ben Jozef (Jezus), Maria, Maria Magdalena en Moeder Aarde. De teksten die zij ontvangt verspreidt ze via haar boeken en website. Haar spraakmakende boek Gesprekken met Jeshua verschijnt binnenkort in herdruk bij Altamira. Een mooie aanleiding voor een interview met een bijzondere vrouw.

Wat is channeling?

'Channeling beschouw ik als het ontvangen van informatie en energie van een niet fysieke persoon, intelligentie of spirit – het ligt er maar net aan welk woord je hieraan wilt geven. Hoe het werkt? Kort samengevat: ik stel me open voor innerlijk contact met een gids. Vervolgens ontvang ik een spirituele boodschap in woorden en soms ook in gevoel.

Ik ben bewust aanwezig tijdens het channelen, ik ben niet uitgeschakeld. Dat houdt in dat ik de rol vervul van vertaler. De woordenstroom die spontaan ontstaat geef ik door: het komt dóór mij, het is dan ook mijn vocabulaire. Ik functioneer als een soort filter. Dat is een belangrijk gegeven voor mensen die channelings bezoeken: wees je ervan bewust dat degene die de boodschap doorgeeft ook een bepaalde invloed uitoefent. Het blijft een menselijke aangelegenheid. Als het goed is klinken er universele boodschappen door, maar er is altijd een aspect bij channeling dat tijd- en cultuurgebonden is.'

Je ontvangt boodschappen van o.a. Jeshua. Wie of wat is dat?

'Jeshua is de Aramese naam van Jezus. Hij manifesteerde zich voor het eerst tijdens een sessie die ik deed samen met mijn man – hij is hypnotherapeut – in onze woonkamer. De aanwezigheid van Jeshua diende zich spontaan aan en voelde heel helder en krachtig. Zodra hij zijn naam kenbaar maakte, herkende ik de energie. Natuurlijk roerde mijn sceptische kant zich, maar tegelijkertijd voelde ik me diep geraakt. Zekerheid in wetenschappelijke zin heb ik niet, dat is niet aan de orde. Het is een kwestie van innerlijk weten. Dit is Jeshua. Ik vroeg hem wat de bedoeling was van dit contact. Hij gaf aan dat hij graag een aantal boodschappen wilde doorgeven aan mensen die bezig zijn met een innerlijke zoektocht naar zichzelf. Het boek Gesprekken met Jeshua is het directe resultaat.

In het begin toen ik net contact had met Jeshua, beperkten we dat tot privésessies. Maar toen ik in het publiek ging channelen, had ik aanvankelijk wel last van angst en onzekerheid. Ik probeerde met mijn verstand van tevoren te begrijpen wat er gebeurde. Naarmate ik vaker openbare channelings gaf, leerde ik steeds beter om me over te geven aan de stroom die mij overstijgt.

Het mooiste aan de channelings? Hoezeer het mensen in hun hart raakt. Jeshua vroeg me om zijn boodschappen op te schrijven en te publiceren op internet en het vervolgens los te laten. Zo is het een heel eigen leven gaan leiden. Er zijn volop boeken verschenen, ook internationaal, en wel twintig websites met vertalingen van de boodschappen van Jeshua. Dit hadden mijn man en ik nooit kunnen bedenken toen we begonnen. We hebben het ook niet actief opgezocht. Er stroomt duidelijk een energie door het werk die groter is dan wijzelf. Een wonder om te ervaren.'

Wat is de rode draad in de boodschappen van Jeshua?

'Jeshua is een indrukwekkende energie. Zijn boodschap is dat wat hij uitstraalt ook in ons zit. Jeshua vertelt dat er momenteel een bewustzijnsverandering op aarde plaatsvindt. Een groepje mensen loopt wat dat betreft voorop – niet in hiërarchische zin hoor. Het gaat om mensen met een krachtig verlangen om contact te maken met hun eigen ziel. Jeshua wil deze groep aanspreken. Hij spoort ons aan om te leven vanuit ons eigen hart. Ook beschrijft hij een groter zielenperspectief dat verdergaat dan alleen ons huidige leven. De laatste eeuwen heeft de mensheid veel geleden. We zijn bezig om ons daarvan los te maken. De reïncarnatiegedachte komt vaak terug in de channelings.'

Hoe is jouw persoonlijke relatie met Jeshua?

'Ik heb veel contact met Jeshua, ook in het dagelijkse leven. Maar hij is beslist geen gids die je vertelt wat je moet doen. Ik heb net als iedereen mijn eigen problemen en valkuilen. Wel probeer ik af te stemmen op wat hij vertegenwoordigt: de Christusenergie, de weg van het hart. Dat is echter weer erg lastig bij zaken waar ik erg geëmotioneerd over ben. Het is vaak makkelijker om advies te geven vanuit de Christusenergie aan een ander dan aan mezelf!'

Je hebt ook contact met andere gidsen. Kun je daarover iets vertellen?

'Circa vijf jaar nadat Jeshua in mijn leven kwam, kreeg ik spontaan contact met een aantal andere gidsen: Maria, Maria Magdalena en Moeder Aarde. Vrouwelijke energieën dus. Ik zie het als een aanvulling op de boodschappen van Jeshua. Het bijzondere is: elke gids heeft een andere invalshoek. Ieder laat op haar eigen manier licht schijnen op de waarheid. Bij Moeder Aarde komt bijvoorbeeld steeds naar voren dat wij mensen te veel in ons hoofd zijn gaan leven en dat het belangrijk is – ook in spirituele zin – om weer meer contact te krijgen met onze instincten en natuur. Bij Maria Magadalena is er veel aandacht voor de dynamiek tussen man en vrouw en de verwondingen die zijn ontstaan aan beide zijden. Zij wil graag een brug slaan tussen beide seksen.'

Hoe weten mensen die een channeling bezoeken dat het echt om boodschappen van gidsen gaat?

'De toets ligt bij jezelf. Helpt de boodschap je? Is het een vruchtbare boodschap? Raakt het je? De inhoud van de boodschap is beslissend. Vaak herkennen mensen de zuiverheid van de boodschap. Ze worden geraakt in hun hart. Bij mijn eigen channelings merk ik dat er dan in het publiek een sfeer ontstaat van stilte en ontroering.'

Meer weten? Bestel dan Bescherm jezelf in onze webshop. - See more at: http://staging.altamira.e-grip.nl/spiritualiteit/chakra/recente-artikelen/aura-beschermen--5-oefeningen/#sthash.wfn1L69r.dpuf
Meer weten? Bestel dan Bescherm jezelf in onze webshop. - See more at: http://staging.altamira.e-grip.nl/spiritualiteit/chakra/recente-artikelen/aura-beschermen--5-oefeningen/#sthash.wfn1L69r.dpuf

Meer weten? Bestel dan Gesprekken met Jeshua in onze webshop.

Foto: Thinkstock

Foto: Thinkstock

Beoordeel dit artikel

(17 beoordelingen)
Beoordeling toevoegen
 

Deel dit bericht