Go to top
Waardevolle boodschappen van ‘bovenaf’ die worden doorgegeven aan een levend persoon, dat is channeling. Deze overdracht is bijzonder en intensief. Channeling kan waardevolle inzichten brengen voor diegenen die de boodschap ontvangen.

Verdieping door ziekte

Iedereen komt in zijn leven vragen tegen waar niet zo snel een antwoord op te vinden is. Channeling kan hierbij een uitkomst zijn. Pamela Kribbe biedt hulp bij dit soort lastige kwesties. Via een channeling met Jeshua heeft Pamela Kribbe geprobeerd een antwoord op te geven op jullie vragen.

Vraag: Kan de mens zich via een bepaalde houding onttrekken aan de aandoening ‘dementie’, in welke vorm dan ook? In spiritueel opzicht schijnt zich een ‘zin’ te verbergen achter de dementerende mens. Kan het zijn dat zich dit ziekteproces niet meer voordoet als er voldoende levenslessen geleerd zijn?

JESHUA: Wanneer je eenmaal ziek bent, is het niet zinvol om te vragen: had ik dit kunnen voorkomen? Vaak creëer je daarmee een gevoel van schuld of falen. Had ik maar…..bewuster geleefd, andere keuzes gemaakt, enzovoorts. Je kunt je beter richten op wat de ziekte nu met je doet. In veel gevallen werpt een ziekte of tegenslag je zo sterk terug op jezelf, dat je niet anders kunt dan je bezighouden met de essentie van het leven. Wie ben ik en wat is het allerbelangrijkste voor mij? Ziekte dwingt je je hierop te concentreren en hoewel een ziekte zoals dementie veel pijn en lijden voortbrengt, zowel in de persoon zelf als in de naasten, kan deze ziekte toch tot kostbare inzichten en een verdieping van relaties leiden. Dementie kan je als naaste bijvoorbeeld uitnodigen om te gaan met diepe kwetsbaarheid en hulpeloosheid in degene die ziek is. Dit kan je dichter bij de ander brengen, en mogelijk bij jezelf. De dementerende persoon zelf verliest het normale vermogen tot denken, herinneren en communiceren. Dit is tragisch en tegelijk kan die mens juist daardoor soms heel sterk zijn ziel gaan ervaren, die losstaat van het lichaam en onafhankelijk is van het wel of niet functioneren van de hersenen.

Kunnen deze verrijkende ervaringen ook op een andere manier verkregen worden, zonder ziekte en pijn? Ja, als je helemaal in evenwicht bent en geen onverwerkte emotionele bagage meedraagt, kan je op een andere manier dan via ziekte of crisis tot dieper inzicht komen. Maar wie is er zonder bagage? Ziekte wil je vaak helpen tot de kern van die oude bagage door te dringen zodat je die kan loslaten (in dit leven of een volgend leven). In die zin kan ziekte juist je groei bespoedigen. Het is van belang ziekte op waarde te schatten en niet louter als iets negatiefs te zien. Wanneer je ziek bent, heb je niet iets fouts gedaan; blijkbaar is de tijd rijp om dieper door te dringen in jezelf en oude ballast los te laten. Vertrouw het leven, ziekte is geen straf. Door ziekte te accepteren als deel van het menselijk bestaan, wordt het eenvoudiger ermee te leven en zelfs het verborgen geschenk erin te ontdekken.

Beoordeel dit artikel

(10 beoordelingen)
Beoordeling toevoegen
 

Deel dit bericht